Lý thuyết hóa 11CB --> Chương 8 - Ancol - Phenol --> Bài thực hành 5: Tính chất của etanol, glixerol và phenol

Bài thực hành 5: Tính chất của etanol, glixerol và phenol

24h.edu.vn - Bài thực hành 5: Tính chất của etanol, glixerol và phenol.

 Bài thực hành 5: Tính chất của etanol, glixerol và phenol24h.edu.vn